top of page

Mga Benepisyo sa Paglipad ng Credit Card

Global Entry/TSA Pre - ilang taunang bayad at ilang libreng card na kasama tulad ng IHG® Rewards Club Premier Credit Card &    United na karaniwang nakakakuha ng global entry * -℠ , na kinabibilangan ng TSA pre, ay isang mas magandang opsyon kapag libre na may CC kung pupunta sa ibang bansa kahit saan sa susunod na 5 taon

bottom of page